Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Բարի գալուստ Villa Red Real Estate-ի պայմաններն ու պայմանները, որոնք վերաբերում են ձեր կողմից Villa.Red Real Estate կայքի օգտագործմանը:

Ստորև բերված են պայմաններն ու պայմանները («Պայմաններ»), որոնց համաձայն դուք («Օգտատեր») կարող եք օգտագործել villa.red վեբ կայքը («Վեբ կայքը»): Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս էջը: Մուտք գործելով և օգտվելով Վեբ Կայքից՝ դուք ընդունում և համաձայնում եք պարտավորված լինել՝ առանց փոփոխության, սահմանափակման կամ որակավորման, Պայմաններով: Պայմանները կարող են փոփոխվել կամ վերանայվել ցանկացած ժամանակ՝ թարմացնելով այս էջի տեքստը: Դուք պարտավորված եք ցանկացած նման փոփոխությամբ կամ վերանայմամբ և, հետևաբար, պետք է պարբերաբար այցելեք այս էջը՝ Պայմանները վերանայելու համար:

ԿԱՅՔԻ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՁԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԲՈԼՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ, ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, որոնք պարունակվում են ԱՅՍՏԵՂ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԱՅՔՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ: (ՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՄԻԱՍՆՎԱԾ ԵՆ ՍՈՒՐԱՅՈՒՄ ՈՐՊԵՍ «ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»:) ԵԹԵ ԴՈՒ ՉԵՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԱՄԵՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԸ .

1: Մուտք
Մենք ձեզ կտրամադրենք մուտք դեպի կայք այս Պայմաններին համապատասխան:

2. Ձեր պարտավորությունները
2.1 համաձայնում են չօգտագործել Կայքը (կամ դրա որևէ մասը) որևէ անօրինական նպատակով և համաձայնել օգտագործել այն բոլոր համապատասխան օրենքներին համապատասխան.
2.2 համաձայնում են չվերբեռնել կամ չփոխանցել Կայքի միջոցով որևէ համակարգչային վիրուս, մակրովիրուս, տրոյական ձի, ճիճու կամ որևէ այլ բան, որը նախատեսված է համակարգչի բնականոն աշխատանքային ընթացակարգերին խանգարելու, ընդհատելու կամ խաթարելու համար.
2.3 Կայքի միջոցով չի վերբեռնի կամ փոխանցի որևէ նյութ, որը զրպարտիչ, վիրավորական կամ անպարկեշտ կամ սպառնալի բնույթ ունի, կամ որը կարող է առաջացնել անհանգստություն, անհարմարություն կամ անտեղի անհանգստություն.
2.4 Կայքը չի օգտագործի այնպես, որ կարող է հանգեցնել Կայքի ընդհատմանը, վնասմանը, նվազ արդյունավետությանը կամ այնպիսին, որ Կայքի արդյունավետությունը կամ ֆունկցիոնալությունը որևէ կերպ խաթարվի.
2.5 չի օգտագործի Կայքը որևէ կերպ, որը խախտում կամ խախտում է որևէ անձի, ընկերության կամ ընկերության իրավունքները (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, մտավոր սեփականության, գաղտնիության կամ գաղտնիության իրավունքներով).
2.6 համաձայնում եք, որ այն դեպքում, երբ դուք ունեք որևէ իրավունք, պահանջ կամ գործողություն որևէ Օգտատիրոջ դեմ, որը բխում է այդ Օգտատիրոջ կողմից Կայքի օգտագործումից, ապա դուք հետամուտ կլինեք այդ իրավունքին, պահանջին կամ գործողություններին անկախ մեզանից և առանց դիմելու:

3: փոխհատուցում
3.1 Դուք համաձայնում եք ամբողջությամբ պատասխանատվություն կրել (և ամբողջությամբ փոխհատուցում եք մեզ) բոլոր պահանջների, պարտավորությունների, վնասների, կորուստների, ծախսերի և ծախսերի համար, ներառյալ իրավական վճարները, որոնք կրել են մեր կողմից և բխում են Ձեր կողմից Պայմանների ցանկացած խախտման կամ որևէ այլ պարտավորության հետևանքով: որը բխում է ձեր կողմից Կայքից օգտվելուց կամ որևէ այլ անձի կողմից, որը մուտք է գործում կայք՝ օգտագործելով ձեր համակարգչի կամ ինտերնետ հասանելիության հաշիվը:

4. Մեր իրավունքները
Մենք իրավունք ենք վերապահում.
4.1 փոփոխել կամ ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ հեռացնել Կայքը (կամ դրա որևէ մասը)՝ ձեզ ծանուցելով կամ առանց դրա, և դուք հաստատում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրելու ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև Կայքի որևէ փոփոխության կամ դուրս գալու համար.
4.2 ժամանակ առ ժամանակ փոխեք այս Պայմանները, և ձեր կողմից Կայքի (կամ դրա որևէ մասի) շարունակական օգտագործումը նման փոփոխությունից հետո համարվում է ձեր կողմից նման փոփոխության ընդունումը: Ձեր պարտականությունն է պարբերաբար ստուգել՝ պարզելու, թե արդյոք Պայմանները փոխվել են: Եթե ​​դուք համաձայն չեք Պայմանների որևէ փոփոխության, ապա պետք է անհապաղ դադարեցնեք կայքի օգտագործումը:
4.3 Մենք կգործադրենք մեր ողջամիտ ջանքերը՝ Կայքը պահպանելու համար: Կայքը ժամանակ առ ժամանակ ենթակա է փոփոխման: Դուք իրավասու չեք լինի որևէ փոխհատուցում ստանալու, քանի որ չեք կարող օգտագործել Կայքի որևէ մասը կամ Կայքի ամբողջական կամ մի մասի ձախողման, կասեցման կամ դուրսբերման պատճառով՝ մեր վերահսկողությունից անկախ հանգամանքների պատճառով:

5. Երրորդ կողմի հղումներ
Փորձելով մեր Օգտատերերին ավելի մեծ արժեք տրամադրել՝ մենք կարող ենք հղումներ տրամադրել այլ կայքերի կամ ռեսուրսների: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում նման արտաքին կայքերի կամ ռեսուրսների առկայության համար, և չենք հաստատում և պատասխանատվություն չենք կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն գաղտնիության պրակտիկայի կամ բովանդակության համար (ներառյալ խեղաթյուրող կամ զրպարտիչ բովանդակությունը) վեբ կայքեր, ներառյալ (առանց սահմանափակման) ցանկացած գովազդ, ապրանք կամ այլ նյութեր կամ ծառայություններ, որոնք առկա են կամ հասանելի են այդ կայքերից կամ ռեսուրսներից, ինչպես նաև որևէ վնասի, կորստի կամ վիրավորանքի համար, որը պատճառվել կամ ենթադրվում է, որ պատճառվել է կամ կապված է օգտագործման կամ դրա հետ: վստահություն նման արտաքին կայքերում կամ ռեսուրսներում առկա ցանկացած նման բովանդակության, ապրանքի կամ ծառայությունների վրա:

6. Մոնիտորինգ
Մենք իրավունք ունենք, բայց ոչ պարտավորություն, վերահսկելու Կայքի հետ կապված ցանկացած գործունեություն և բովանդակություն: Մենք կարող ենք հետաքննել սույն Պայմանների կամ բողոքների ցանկացած խախտում և ձեռնարկել ցանկացած գործողություն, որը մենք համարում ենք նպատակահարմար (որը կարող է ներառել, բայց չի սահմանափակվում դրանով, նախազգուշացումներով, կասեցնելով, դադարեցնելով կամ պայմանները կցելով ձեր մուտքի համար և/կամ հեռացնելով որևէ նյութ: կայք):

7. Ձեր տվյալները
Մենք հարգում ենք ձեր անձնական տվյալները
Պետք է տեղյակ լինեք, որ.
7.1, եթե ոստիկանությունը կամ որևէ կարգավորող կամ պետական ​​մարմին, որը հետաքննում է կասկածելի ապօրինի գործողությունները, կամ դատարանի որոշումն ստանալուց հետո, տրամադրել ձեր Անձնական տեղեկատվությունը և/կամ ձեր գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը Կայքն օգտագործելիս, մենք դա կանենք.
7.2 Մենք իրավունք ենք վերապահում մեր ողջամիտ հայեցողությամբ բացահայտելու Կայքի ձեր օգտագործման մանրամասները՝ կապված որևէ կամ որևէ վտանգված դատական ​​գործընթացի հետ՝ կապված ձեր օգտագործման կամ ձեր վերահսկողության տակ գտնվող որևէ մեկի օգտագործման հետ՝ Կայքի հետ կապված: սույն Պայմաններում շարադրված հարցերի հետ կամ այլ կերպ.
7.3 Խնդրում ենք դիտել մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը, որը կազմում է այս Պայմանների մի մասը:

8. Մտավոր սեփականություն և օգտագործման իրավունք
8.1 Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ բոլոր հեղինակային իրավունքը, ապրանքային նշանները և բոլոր այլ մտավոր սեփականության իրավունքները Կայքի մաս տրամադրված ողջ նյութի կամ բովանդակության վրա միշտ պատկանում են մեզ կամ մեր արտոնագրողներին: Ձեզ թույլատրվում է օգտագործել այս նյութը միայն մեր կողմից բացահայտ լիազորվածի համաձայն:
8.2 Կայքի հեղինակային իրավունքը, Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

9. Ծանուցումներ
Դուք կարող եք մեզ ուղարկել ծանուցումներ այս Պայմանների ներքո կամ դրա հետ կապված՝ էլ
box@villa.red

10. Պատասխանատվության սահմանափակում
ԻՆՉՊԵՍ ՄԵՆՔ ԿԳՈՐԾԵՆՔ ՈՂՋԱՄԱՐՏ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՅՔՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՃՇՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, մենք ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ՀԱՅՏԱՐԱՐ, թե ենթադրյալ, դրա ճշտության հետ կապված:
10.1 Կայքը տրամադրվում է «ինչպես կա» և «որպես հասանելի» հիմունքներով՝ առանց որևէ ներկայացուցչության կամ հաստատման: Եթե ​​նշված չէ որոշակի ապրանքի կամ ծառայության հետ կապված առանձին պայմաններով և պայմաններով, մենք որևէ երաշխիք չենք տալիս, լինի դա բացահայտ կամ ենթադրյալ, կապված Կայքի կամ կայքում առաջարկվող ապրանքների կամ ծառայությունների հետ՝ մեր կողմից կամ մեր անունից ( ներառյալ անվճար ծրագրային ապահովման ներբեռնումները), ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, բավարար որակի, որոշակի նպատակի համար համապատասխանության, չխախտման, համատեղելիության, անվտանգության, ճշգրտության, վիճակի կամ ամբողջականության ենթադրյալ երաշխիքներ կամ գործարքների կամ օգտագործման կամ առևտրի ընթացքում բխող որևէ ենթադրյալ երաշխիք: .
10.2 Եթե նշված չէ որոշակի ապրանքի կամ ծառայության հետ կապված առանձին պայմաններով և պայմաններով, մենք երաշխիք չենք տալիս, որ Կայքում կամ մեր կողմից առաջարկվող ապրանքներն ու ծառայությունները (ներառյալ անվճար ծրագրային ապահովման ներբեռնումները) կհամապատասխանեն ձեր պահանջներին կամ լինի անխափան, ժամանակին, ապահով կամ առանց սխալների, որ թերությունները կշտկվեն, կամ որ Կայքը կամ սերվերը, որը հասանելի է դարձնում այն, կամ մեր կողմից կամ մեր անունից առաջարկվող ապրանքներն ու ծառայությունները (ներառյալ անվճար ծրագրային ապահովման ներբեռնումները) զերծ վիրուսներից կամ սխալներից կամ լիովին գործունակ են, ճշգրիտ կամ հուսալի: Մենք պատասխանատվություն չենք կրի ձեր առջև Կայքում վերբեռնելու կամ ներբեռնելու արդյունքում բովանդակության կամ նյութի որևէ կորստի համար:
10.3 Չնայած Պայմանների որևէ այլ դրույթի՝ ոչինչ չի սահմանափակի ձեր՝ որպես սպառողի իրավունքները:
10.4 Դուք ընդունում եք, որ մենք չենք կարող երաշխավորել և, հետևաբար, որևէ կերպ պատասխանատվություն չենք կրում Կայքի անվտանգության կամ գաղտնիության և Ձեր կողմից Կայքին տրամադրված կամ վերցված ցանկացած տեղեկատվության համար:
10.5 Մենք պատասխանատվություն չենք կրելու պայմանագրով, խախտման կամ այլ կերպ, եթե դուք վնաս կամ վնաս հասցնեք Կայքին երրորդ կողմի հիպերտեքստային հղման միջոցով:
10.6 Մենք պատասխանատվություն չենք կրելու պայմանագրով, խախտման (ներառյալ, առանց սահմանափակման, անփութության), նախապայմանագրի կամ այլ ներկայացումների (բացի խարդախ խեղաթյուրումներից) կամ այլ կերպ Կայքից կամ Կայքում առաջարկվող ապրանքների կամ ծառայությունների հետ կապված: լինի դա մեր կողմից, թե մեր անունից (ներառյալ անվճար ծրագրային ապահովման ներբեռնումները)՝
10.6.1 ցանկացած տնտեսական կորուստ (ներառյալ առանց սահմանափակման եկամուտների, շահույթի, պայմանագրերի, բիզնեսի կամ ակնկալվող խնայողությունների կորուստ). կամ
10.6.2 գուդվիլի կամ հեղինակության ցանկացած կորուստ. կամ
10.6.3 ցանկացած հատուկ կամ անուղղակի կամ հետևանքային կորուստ. ամեն դեպքում, արդյոք այդպիսի կորուստները եղել են մեզանից որևէ մեկի մտորումների շրջանակում այն ​​ամսաթվին, երբ տեղի է ունեցել կորստի պատճառ հանդիսացող իրադարձությունը:

11. Հրաժարվել
Ոչինչ չպետք է մեկնաբանվի որպես մեր կողմից հրաժարում որևէ դրույթի նախորդ կամ հաջորդող խախտումից:

12. Ամբողջական պայմանագիր
Սույն Պայմանները (ըստ ժամանակ առ ժամանակ փոփոխված) պարունակում են ձեր և մեր միջև ամբողջ համաձայնագիրը, որը վերաբերում է ընդգրկված թեմային և փոխարինում է ցանկացած նախկին համաձայնագիր, պայմանավորվածություն, պարտավորություն կամ առաջարկ, գրավոր կամ բանավոր, ձեր և մեր միջև՝ կապված նման հարցերի հետ: Մեզնից որևէ մեկի կողմից տրված ոչ մի բանավոր բացատրություն կամ բանավոր տեղեկատվություն չպետք է փոխի այս Պայմանների մեկնաբանությունը: Դուք հաստատում եք, որ համաձայնվելով ընդունել այս Պայմանները, դուք չեք հենվել որևէ ներկայացուցչության վրա, բացառությամբ այնքանով, որքանով դա ուղղակիորեն ներկայացվել է այս Պայմաններում, և դուք համաձայնում եք, որ որևէ միջոց չեք ունենա որևէ խեղաթյուրման հետ կապված, որը չի դարձել: սույն Պայմանների ժամկետը, բացառությամբ այն, որ սույն կետում պարունակվող ձեր համաձայնությունը չի կիրառվում որևէ խարդախ խեղաթյուրման դեպքում, անկախ նրանից, թե դա դարձել է սույն Պայմանների ժամկետը, թե ոչ:

Համեմատեք ցուցակները

համեմատել